Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze

 

Sprawozdania finansowe

"Kierownicy jednostek, w tym jednostek obsługujących, przekazują sprawozdania finansowe odpowiednio jednostkom nadrzędnym albo zarządom jednostek samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 marca roku następnego. Sprawozdania są publikowane w terminie do dnia 10 maja roku następnego w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek sporządzających sprawozdania."

§ 34. ust.1 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 roku zmieniającego w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Załączniki:

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok - ciąg dalszy

Utworzono dnia 28.06.2023, 13:47

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

Utworzono dnia 28.06.2023, 13:46

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok c.d

Utworzono dnia 10.05.2022, 09:15

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Utworzono dnia 10.05.2022, 09:13

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Utworzono dnia 27.04.2021, 13:51

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Utworzono dnia 27.04.2021, 13:50

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Utworzono dnia 26.03.2021, 14:00

Informacje

Liczba wyświetleń: 475
Utworzono dnia: 07.01.2021

Historia publikacji

  • 28.06.2023 13:47, Wojciech Iwaniuk
    Dodanie załącznika: Sprawozdanie finansowe za 2022 rok - ciąg dalszy
  • 28.06.2023 13:46, Wojciech Iwaniuk
    Dodanie załącznika: Sprawozdanie finansowe za 2022 rok
  • 10.05.2022 09:15, Wojciech Iwaniuk
    Dodanie załącznika: Sprawozdanie finansowe za 2021 rok c.d