Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze

 

Zasady funkcjonowania

Funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach opiera się na zasadach:

 • jednoosobowego kierownictwa,
 • służbowego podporządkowania,
 • podziału czynności,
 • planowania pracy,
 • indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie zadań przy zastosowaniu kryterium legalności, racjonalności i gospodarności oraz lojalności wobec przełożonych wyższego szczebla,
 • delegowania kompetencji w drodze imiennych upoważnień.

Całokształtem działalności kieruje Kierownik i ponosi odpowiedzialność przed Starostą Powiatu Siemiatyckiego. Podczas nieobecności Kierownika zastępuje go Główny Księgowy. Kierownik w stosunku do pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach jest pracodawcą w rozumieniu przepisów  o pracownikach samorządowych.

Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach są zespoły oraz jednoosobowe stanowiska pracy:

 • Powiatowy  Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
 • Zespół do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej;
 • Zespół do Spraw Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych;
 • Zespół do Spraw Pomocy Społecznej;
 • Główny Księgowy

Zespół jest podstawową komórką organizacyjną, zajmującą się określoną problematyką i działalnością w sposób kompleksowy, lub kilkoma pokrewnymi zagadnieniami, których realizacja w jednej komórce organizacyjnej ułatwia prawidłowe zarządzanie kilkoma stanowiskami pracy.

Samodzielne stanowisko pracy jest najmniejszą komórką organizacyjną, którą tworzy się w wypadku konieczności realizowania określonej problematyki, nie uzasadnionej powołaniem większej komórki organizacyjnej.

Załączniki:

Wolne dni od pracy w 2022 roku.

Utworzono dnia 31.12.2021, 10:45

Informacje

Liczba wyświetleń: 665
Utworzono dnia: 07.01.2021

Historia publikacji

 • 31.12.2021 10:45, Wojciech Iwaniuk
  Dodanie załącznika: Wolne dni od pracy w 2022 roku.
 • 31.12.2021 10:44, Wojciech Iwaniuk
  Usunięcie załącznika: Informacja dotycząca wolnych dni od pracy w 2022 roku.
 • 29.12.2021 11:30, Wojciech Iwaniuk
  Dodanie załącznika: Informacja dotycząca wolnych dni od pracy w 2022 roku.