Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

zasady kierowania do dps

Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie:

  • zgody osoby zainteresowanej i Jej pisemnego wniosku,

  • postanowienia sądu - bez zgody osoby kierowanej,

  • wniosku opiekuna prawnego posiadającego postanowienie sądu zezwalające na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej, a zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

  • mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu a w przypadku małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;

  • małżonek, zstępni przed wstępnymi;

  • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez ww. osoby.

Wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. W przypadku mieszkańców powiatu siemiatyckiego są to ośrodki pomocy społecznej znajdujące się na terenie powiatu, w której zamieszkuje osoba Wnioskująca o DPS lub jej opiekun prawny Wobec osób bezdomnych właściwy do rozpatrzenia wniosku jest ośrodek pomocy społecznej ze względu na miejsce ostatniego stałego zameldowania. Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej w terminie do 14 dni roboczych (a w sprawach niecierpiących zwłoki do 2 dni roboczych) od chwili otrzymania wniosku przeprowadzi z Wnioskodawcą lub opiekunem prawnym wywiad środowiskowy w celu ustalenia sytuacji osobistej, dochodowej i rodzinnej. Zostaną także przeprowadzone wywiady środowiskowe z krewnymi (współmałżonkiem, dziećmi, wnukami i prawnukami, rodzicami i dziadkami) w celu ustalenia wysokości ich opłaty za pobyt członka rodziny w DPS.

Po zebraniu niezbędnej dokumentacji akta sprawy wraz ze stanowiskiem ośrodka pomocy społecznej przekazywane są do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem wydania decyzji administracyjnej o skierowaniu lub odmowie skierowania do domu pomocy społecznej.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny