Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

wyższe świadczenia dla rodzin zastępczych

Utworzono dnia 04.05.2021

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 17 marca 2021 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej przewiduje, że od czerwca 2021 roku rodzina zastępcza spokrewniona otrzyma nie mniej niż 746 zł miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka – obecnie jest to 694 zł.

Wsparcie dla opiekunów podlega waloryzacji, jeśli wskaźnik inflacji przekroczy 105 proc. od roku, w którym miała miejsce ostatnia zmiana wysokości świadczeń. Wtedy ich kwoty są podnoszone od 1 czerwca następnego roku. Poprzednia, a zarazem pierwsza waloryzacja świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej odbyła się 1 czerwca 2018 r. Teraz, po trzech latach, nastąpi kolejna.

I tak świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej wzrośnie z 694 zł do 746 zł. W przypadku rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej, a także rodzinnego domu dziecka – z 1052 zł do 1131 zł. Waloryzacja obejmie też dodatek do świadczenia na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka. Jest on przyznawany, gdy dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym jej stopniu oraz jeśli trafiło do rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka na mocy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Dodatek wzrośnie o 16 zł i od czerwca będzie wynosił 227 zł miesięcznie.

W ten sam sposób jak świadczenia dla rodzin zastępczych weryfikowana jest też wysokość wsparcia dla osób, które po skończeniu 18 lat (lub 25 lat, jeśli się uczyły) opuszczają pieczę i rozpoczynają samodzielne życie. Waloryzacji podlegają trzy należne im świadczenia. Pierwszym jest pomoc finansowa na kontynuowanie nauki. Obecnie jest to 526 zł, a od czerwca będzie 566 zł. Drugim jest świadczenie na usamodzielnienie. Jego wysokość jest uzależniona od tego, w jakiej formie pieczy przebywała dana osoba i przez jaki okres. Przykładowo świadczenie osoby, która minimum trzy lata była umieszczona w rodzinie zastępczej spokrewnionej, wzrośnie z 3470 zł do 3730 zł. Osoba, która opuszcza inny typ rodziny zastępczej, rodzinny dom dziecka lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą, w których przebywała dłużej niż trzy lata, otrzyma od czerwca 7458 zł wsparcia (teraz 6939 zł). Trzecie świadczenie dla osoby usamodzielnianej – w formie pomocy na zagospodarowanie – wzrośnie z 1577 zł do 1695 zł (kwota podstawowa) oraz z 3154 zł do 3390 zł (dla osób z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością).

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny