Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

Zmiany w programie 500 +

Utworzono dnia 14.01.2022

Uwaga !!!

Zmiany w Programie 500+ dotyczące rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej

                                    Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejął co do zasady prowadzenie spraw dotyczących postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego zgodnie z Ustawą z dnia 17.09.2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Dodatek wychowawczy na dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej oraz dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego na dzieci umieszczone w placówkach, zostają zastąpione przez świadczenie wychowawcze.

Rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny dom dzieckadyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych w przypadku nowych wniosków w związku z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej po dniu 01.01.2022 r. składają wnioski o świadczenie wychowawcze wyłącznie w postaci elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rodzina zastępcza składa wniosek (o symbolu SW-O) w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej składa do ZUS wniosek o symbolu SW-D. W celu uzyskania od dnia 1 stycznia 2022 roku prawa do świadczenia wychowawczego (500+) należy złożyć wniosek do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną przez PUE ZUS. Osobie składającej wniosek i załączniki do wniosku, która nie posiada profilu informacyjnego na platformie PUE ZUS, profil ten zakłada Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca faktycznego umieszczenia dziecka pieczy zastępczej do dnia 31 maja roku następnego. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, do 31 maja roku następnego.

W przypadku „starych” wniosków złożonych do dnia 31.12.2021 r. wskazana wyżej ustawa zawiera przepisy przejściowe zgodnie z którymi, decyzje w sprawie dodatku wychowawczego wydane przez PCPR zachowują ważność do końca okresu, na jaki zostały przyznane, lecz nie dłużej niż do 31.05.2022 r. W przypadku decyzji PCPR których ważność wygasa przed dniem 31.05.2022 r. jednostka zgodnie z art. 17 ustawy zmieniającej będzie stosowała przepisy dotychczasowe i z urzędu przedłużała prawo do dodatku wychowawczego do dnia 31.05.2022 r.

W związku z tym od dnia 01.06.2022 r. wygasną wszystkie decyzje PCPR w sprawie dodatku wychowawczego i jednostka nie będzie już realizowała wypłat tego świadczenia. Rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych powinni złożyć nowe wnioski dotyczące świadczenia wychowawczego wyłącznie w postaci elektronicznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. przez platformę PUE ZUS. Wnioski na nowy okres świadczeniowy od dnia 01.06.2022 r. do 31.05.2023 r. można składać w ZUS od dnia 01.02.2022 r.

Dokładniejsze informacje w sprawie świadczenia wychowawczego można uzyskać poprzez Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres:cot@zus.pl

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 1981).

 

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny