Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych w
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

 

Wypełniając postanowienia określone w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że:

 • Administratorem udostępnionych przez Pana(ią) danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, 17 - 300 Siemiatycze, ul. Leg. Piłsudskiego 3.
 • Administrator zgodnie z art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez adres email: iod@pcprsiemiatycze.pl
 • Pana(i) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach, wynikających z aktów prawnych tj.: ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
 • Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu prawidłowej realizacji zadań na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub instytucjom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na mocy przepisów prawa.
 • Pana(i) dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa oraz zgodnie z rzeczowym wykazem akt PCPR w Siemiatyczach.
 • Przysługuje Panu(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą przysługuje Panu(i) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Panu(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych skutkowała będzie odmową udzielenia pomocy.
 • Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą przysługuje Panu(i) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Panu(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych skutkowała będzie odmową udzielenia pomocy.

 

Kierownik PCPR     Agnieszka Derewońko


 

Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siemiatyczach

 

Wypełniając postanowienia określone w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że:

 • Administratorem udostępnionych przez Pana(ią) danych osobowych jest Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepelnosprawności w Siemiatyczach, 17 - 300 Siemiatycze, ul. Leg. Piłsudskiego 3.
 • Administrator zgodnie z art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez adres email: iod@pcprsiemiatycze.pl
 • Pana(i) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Siemiatyczach, wynikających z aktów prawnych tj. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.
 • Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu prawidłowej realizacji zadań na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub instytucjom uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na mocy przepisów prawa.
 • Pana(i) dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa oraz zgodnie z rzeczowym wykazem akt PCPR w Siemiatyczach.
 • Przysługuje Panu(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą przysługuje Panu(i) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Panu(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych skutkowała będzie odmową udzielenia pomocy.

 

Przewodniczący Zespołu    Agnieszka Szepietowska

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny