Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne to udzielanie bezpłatnej fachowej porady specjalistycznej, mającej na celu przywrócenie rodziny do pełnienia funkcji opiekuńczej i wychowawczej. Pomoc zespołowa polega na profilaktyce jako czynności uprzedzającej, która podejmowana jest jeszcze zanim groźne zjawiska się ujawnią lub rozprzestrzenią, a ich dolegliwość wymusi zastosowanie bezpośrednich środków zaradczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach w ramach Specjalistycznego Poradnictwa udziela darmowych porad dla mieszkańców powiatu siemiatyckiego, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji osobistej

PORADNICTWO PRAWNE :

w każdy poniedziałek i środę w godz. 16:00 – 19:00 na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach , pokój nr 33

Telefon kontaktowy : 517 164 250

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE :

w każdą środę w godz. 16:00 – 19:00, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem 660 486 430 na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, pokój nr 33

 

 

Osoby korzystające z poradnictwa specjalistycznego winny w karcie określić jeden z poniższych powodów wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Są to:

□ ubóstwo □ sieroctwo □ bezdomność □ bezrobocie □ niepełnosprawność □ długotrwała lub ciężka choroba □ przemoc w rodzinie □ potrzeba ochrony ofiary handlu ludźmi □ potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności □ bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych □ trudności w integracji cudzoziemców □ trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego □ alkoholizm lub narkomania □ zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa □ klęska żywiołowa lub ekologiczna □ inny powód.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny