Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne to udzielanie bezpłatnej fachowej porady specjalistycznej, mającej na celu przywrócenie rodziny do pełnienia funkcji opiekuńczej i wychowawczej. Pomoc zespołowa polega na profilaktyce jako czynności uprzedzającej, która podejmowana jest jeszcze zanim groźne zjawiska się ujawnią lub rozprzestrzenią, a ich dolegliwość wymusi zastosowanie bezpośrednich środków zaradczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach udziela darmowych porad dla mieszkańców  powiatu siemiatyckiego, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji osobistej.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE w  dowolny poniedziałek lub środę od godz. 1600  po wcześniej umówionej telefonicznie wizycie  tel. 517 215 760 lub 85 730 05 07 w. 15 osoba do kontaktu  Ewa Abramowicz - Peretko

PORADNICTWO PRAWNE w poniedziałek  1600 – 1900  i środę  1600 – 1900 w lokalu nr 33 na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

W ramach poradnictwa porad i wsparcia rodzinie udziela: prawnik i psycholog. Udzielane przez specjalistów porady mają charakter indywidualnych, dyskretnych rozmów z klientem. Podczas pierwszego kontaktu zakładana osobie jest karta usług, w której zamieszczone są podstawowe informacje o kliencie oraz odnotowywane zostają każde kolejne spotkania.

Osoby korzystające z poradnictwa specjalistycznego winny w karcie określić jeden z poniższych powodów wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Są to:

□ ubóstwo □ sieroctwo □ bezdomność □ bezrobocie □ niepełnosprawność □ długotrwała lub ciężka choroba □ przemoc w rodzinie □ potrzeba ochrony ofiary handlu ludźmi □ potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności □ bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych □ trudności w integracji cudzoziemców □ trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego □ alkoholizm lub narkomania □ zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa □ klęska żywiołowa lub ekologiczna □ inny powód.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny