Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne to udzielanie bezpłatnej fachowej porady specjalistycznej, mającej na celu przywrócenie rodziny do pełnienia funkcji opiekuńczej i wychowawczej. Pomoc zespołowa polega na profilaktyce jako czynności uprzedzającej, która podejmowana jest jeszcze zanim groźne zjawiska się ujawnią lub rozprzestrzenią, a ich dolegliwość wymusi zastosowanie bezpośrednich środków zaradczych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach udziela darmowych porad dla mieszkańców  powiatu siemiatyckiego, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji osobistej.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE w  1 i 3 środę miesiąca osobiście na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, pokój 33

- w pozostałe środy miesiąca telefonicznie pod numerem telefonu : 517 164 250 , w godzinach :              od 16.00 do 19.00        

PORADNICTWO PRAWNE w poniedziałek  1600 – 1900  i środę  1600 – 1900 w lokalu nr 33 na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

W ramach poradnictwa porad i wsparcia rodzinie udziela: prawnik i psycholog. Udzielane przez specjalistów porady mają charakter indywidualnych, dyskretnych rozmów z klientem. Podczas pierwszego kontaktu zakładana osobie jest karta usług, w której zamieszczone są podstawowe informacje o kliencie oraz odnotowywane zostają każde kolejne spotkania.

Osoby korzystające z poradnictwa specjalistycznego winny w karcie określić jeden z poniższych powodów wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Są to:

□ ubóstwo □ sieroctwo □ bezdomność □ bezrobocie □ niepełnosprawność □ długotrwała lub ciężka choroba □ przemoc w rodzinie □ potrzeba ochrony ofiary handlu ludźmi □ potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności □ bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych □ trudności w integracji cudzoziemców □ trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego □ alkoholizm lub narkomania □ zdarzenia losowe i sytuacja kryzysowa □ klęska żywiołowa lub ekologiczna □ inny powód.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny