Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

sprawcy przemocy

PROGRAMY SKIEROWANE DO OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY W RODZINIE W SIEMIATYCZACH:

 • PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJACYCH PRZEMOC W RODZINIE

 • PROGRAM PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

 

PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJACYCH PRZEMOC W RODZINIE

Program rozpoczyna się zajęciami indywidualnymi, następnie zajęcia mają charakter warsztatowy, prowadzone są w małych grupach osób, raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. Program skupia się na przekazaniu sporej dawki informacji na temat zjawiska przemocy oraz praktykowaniu, trenowaniu konstruktywnych zachowań korygujących zachowania agresywne.Program obejmuje 60 godzin zajęć.

Cel główny programu: Powstrzymanie sprawców i zakończenie stosowania przemocy w rodzinie.

Cele szczegółowe programu:

 •  powstrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;
 •  rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
 •  kształtowania umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;
 •  uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
 •  zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;
 •  zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
 •  uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane do:

 • osób skazanych zaczyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienie wolności w zakładach karnych, albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
 • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
 • osób, które w wyniku innych okoliczności same zgłaszają się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym, w szczególności osobistej decyzji podjętej w związku z kontaktem z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy.

 

PROGRAM PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Program psychologiczno-terapeutyczny prowadzony jest w formie terapii indywidualnej. Istotą programu jest realizacja celów terapeutycznych, które umożliwią zwiększenie samoświadomości, umiejętności samoregulacji oraz wpłyną na zmianę dotychczasowych postaw  i zachowań, które pozwolą  na lepszą adaptację społeczną oraz optymalny poziom funkcjonowania w życiu codziennym.Program zakłada 10 godzin terapii na każdego uczestnika programu.

Cel główny: Zmiana dotychczasowych wzorców zachowań i postaw u osób stosujących przemoc w rodzinie.

Cele szczegółowe:

 • zdobycie wiedzy oraz uświadomienie czym jest przemoc w rodzinie;
 • analiza przyczyn własnego postępowania;
 • zmiana sposobu myślenia, przekonań, stereotypów utrudniających budowanie partnerskich relacji;
 • rozwijanie umiejętności komunikowania się oraz rozwiazywania konfliktów rodzinnych bez użycia przemocy;
 • radzenie sobie z trudnymi emocjami – gniew, złość;
 • branie odpowiedzialności za swoje czyny i zachowania;
 • podnoszenie wiedzy i umiejętności wychowawczych, rodzicielskich;
 • uwrażliwianie, odkrywanie empatii i wzmacnianie zachowań prospołecznych.

Program skierowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie, potrzebujących pomocy w radzeniu sobie z różnymi problemami osobistymi, a także rodziców mających trudności z wychowaniem dzieci bez użycia przemocy:

 • osób dorosłych, zgłaszająych się samodzielnie lub kierowanych przez instytucje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie;
 • osób, które ukończyły program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny