Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

Warsztat terapii zajęciowej

Działalność warsztatu terapii zajęciowej oparta jest o rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. z 2004 roku Nr 63, poz.587) a finansowana ze środków PFRON - 90% i przez samorząd powiatowy ze środków własnych - 10%.

Warsztat jest placówką pobytu dziennego, zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 15 00. Czas trwania zajęć wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. Wymiar zajęć określany jest więc normą analogiczną do tej, która wskazuje wymiar czasu pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

W powiecie siemiatyckim funkcjonują dwa warsztaty terapii zajęciowej, prowadzone przez:

 • Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, Warsztat Terapii Zajęciowej w Siemiatyczach, ul B. Głowackiego 2, kontakt: tel. 85 656 11 78,  e-mail: wtzsiemiatycze@wp.pl Placówką kieruje kierownik wtz.
   
 • Stowarzyszenie Pomocy SZANSA, Warsztat Terapii Zajęciowej w Dołubowie 35, gmina Dziadkowice, kontakt: tel. 85 655 02 82, e-mail: wtz.3@gazeta.pl
  Placówką kieruje dyrektor wtz Norbert Krzykawski.

Uczestnicy Warsztatu

Warsztaty to miejsce pobytu dla 80 osób niepełnosprawnych w stosunku do których orzeczono niezdolność do pracy. Warsztat terapii zajęciowej, jest placówką stwarzającą osobom niepełnosprawnym z upośledzeniem umysłowym uniemożliwiającym aktualnie podjęcie pracy, możliwość udziału w rehabilitacji społecznej i zawodowej przez terapię zajęciową. Osoby niepełnosprawne przebywające w warsztatach posiadają wszystkie wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej, określone w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, wydanym przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Cel Warsztatu

Celem działania warsztatu jest rehabilitacja, zmierzająca do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Realizacja przez warsztat powyższego celu, odbywa się poprzez:

 • ogólne usprawnianie
 • rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
 • przygotowanie do życia w środowisku społecznym, między innymi przez;
 • rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej,
 • rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej,
 • rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,
 • rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej, albo szkolenia zawodowego.

Zajęcia rehabilitacyjne są prowadzone w warsztacie zgodnie z indywidualnym programem przygotowanym dla uczestnika warsztatu przez radę programową warsztatu. Warsztat co do zasady prowadzi działalność o charakterze niezarobkowym, ewentualny dochód ze sprzedaży produktów i usług, wykonanych przez uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii, przeznacza się w porozumieniu z uczestnikami warsztatu - na pokrycie wydatków związanych z ich zbiorowym uczestnictwem w życiu społecznym organizowanym przez warsztat.

Pracownie Warsztatu

Terapia dla uczestników jest prowadzona w różnych pracowniach pod kierunkiem instruktorów, psychologów i kierowników warsztatów.
Każda z pracowni usprawnia uczestników w innej dziedzinie:

 • PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, w której uczestnicy zajmują się tu codziennym przygotowywaniem śniadania: nakrywają i podają do stołu, sprzątają po posiłkach. Biorą udział w opracowywaniu jadłospisu, poznają zasady racjonalnego żywienia, dostosowania potraw do okoliczności. Uczą się też obsługi dostępnych urządzeń kuchennych. Pracownia znajduje się w WTZ w Dołubowie i WTZ w Siemiatyczach.
 • PRACOWNIA KOMPUTEROWA, w której uczestnicy maja możliwość poznania obsługi komputera i Internetu. Przepisują teksty, tworzą druki na potrzeby warsztatu. Skanują zdjęcia, wykonują okolicznościowe foldery, zaproszenia, karty świąteczne, wizytówki. Pracownia znajduje się w WTZ w Siemiatyczach.
 • PRACOWNIA PLASTYCZNA, w której uczestnicy rozwijają tutaj swoje zdolności plastyczne. Zapoznają się z podstawowymi technikami - malarstwem, rysunkiem. Tworzą także prace przestrzenne z plasteliny, modeliny, kolorowego papieru. Ich dzieła plastyczne zdobią pomieszczenia warsztatowe.Uczą się podstaw szycia, haftowania, szydełkowania. Dla urozmaicenia zajęć tworzą również okolicznościowe stroiki, maskotki. Pracownia znajduje się w WTZ w Dołubowie i WTZ w Siemiatyczach.
 • PRACOWNIA MUZYCZNA, stworzenie tej pracowni na wzór sali doświadczania świata z elementami muzykoterapii poprzez taniec, pozwala aktywnie wypoczywać, przeprowadzać różnego rodzaju terapie, relaksacje, naukę i zabawy. Podstawą tego pomysłu jest kreowanie bodźców oddziaływujących na wzrok, słuch, dotyk, smak i węch. Pracownia znajduje się w WTZ w Siemiatyczach.
 • PRACOWNIA RĘKODZIEŁA SZTUKI RELIGIJNEJ I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO w której uczestnicy wykonyją prace w drzewie przy pomocy narzędzi stolarskich. Uczestnicy usprawniaja umiejętności manualne poprzez wyplatanie elementów ze sznurka, tkaniny lub innych podobnych materiałów, sa to zazwyczaj ozdoby ścienne, oprawki na doniczki wiszące. Pracownie znajdują się w WTZ w Dołubowie i WTZ w Siemiatyczach.
 • PRACOWNIA OGRODNICZA w której uczestnicy zdobywają wiedzę na temat hodowli i pielęgnacji roślin. Uczestnicy dbają o teren otaczający budynek wtz: uprawiają ogród, zajmują się hodowlą i pielęgnacją kwiatów doniczkowych. W okresie zimowym odśnieżają teren wokół wtz. Pracownia znajduje się w WTZ w Dołubowie.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny