Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Każdej ubezpieczonej osobie niepełnosprawnej przysługuje bezpłatne lub z dopłatą zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Do środków pomocniczych zaliczamy np.: soczewki, lupy, lunety, szkła do okularów, systemy wspomagające słuchu, cewniki, worki, protezy oka, aparaty słuchowe, wkładki uszne, pielucho majtki, protezy piersi, pasy przepuklinowe, pieluchy anatomiczne, poduszki przeciwodleżynowe, materace przeciwodleżynowe.

Do przedmiotów ortopedycznych zaliczamy np.: protezy kończyn dolnych i górnych, dodatkowe wyposażenie do protez, aparaty ortopedyczne na kończyny dolne wraz z wyposażeniem dodatkowym i kończyny górne, ortezy kończyn, gorsety i kołnierze ortopedyczne, ortezy tułowia i szyi, obuwie ortopedyczne, kule i laski inwalidzkie, balkoniki i podpórki do chodzenia, wózki inwalidzkie, foteliki dla dziecka do siedzenia, indywidualne przedmioty pionizując, pełzak do raczkowania.

Warunki

 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 • uzyskanie dofinansowania do w/w sprzętu z Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • spełnienie kryterium dochodowego, czyli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc w którym składany jest wniosek, nie może przekroczyć kwoty:
 • 50% przeciętnego wynagrodzenia,  na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wynosi do 100 % udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany albo do 150 % sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Przykład:

Osoba starająca się o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego ręcznego może liczyć na dofinansowanie NFZ w wysokości 600 zł. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON może wynieść 150% limitu NFZ czyli 600,00 zł x 150% = 900,00 zł. Otrzymując dofinansowanie z NFZ oraz PCPR osoba niepełnosprawna może zakupić wózek inwalidzki w kwocie 1.500,00 zł nie dopłacając do tego sprzętu.

Tryb postępowania
Wnioskodawca

 • udaje się do lekarza uprawnionego do wystawienia zlecenia na dany przedmiot; w większości przypadków są to lekarze specjaliści, tylko na nieliczne przedmioty może wystawić zlecenie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, np. cewniki, worki, pieluchomajtki, inhalator dyszowy, pończochy kikutowe, kule, laski, trójnóg, czwórnóg, balkonik,
 • potwierdza zlecenie w Podlaskim Oddziałe NFZ,
 • z potwierdzonym zleceniem udaje się do sklepu medycznego i kupuje dany przedmiot,
 • prosi o wystawienie faktury opisanej w następujący sposób:
 • cena rzeczywista przedmiotu
 • limit cenowy Narodowego Funduszu Zdrowia
 • refundacja Narodowego Funduszu Zdrowia w %
 • udział własny pacjenta
 • pieczęć i podpis wystawiającego fakturę.
 • prosi sprzedawcę o dokonanie kserokopii zrealizowanego zlecenia i stwierdzenie zgodności z oryginałem,
 • zgłasza się do PCPR z fakturą, kopią zrealizowanego zlecenia stwierdzonego zgodność z oryginałem i kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności,
 • wypełnia wniosek pobrany w PCPR.

Dodatkowe informacje:

Dofinansowanie jest przyznawane w ramach posiadanych środków.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny