Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

sprzęt rehabilitacyjny

Osoby niepełnosprawne mogą się ubiegać w PCPR w Siemiatyczach o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Do sprzętu rehabilitacyjnego zaliczamy m. in.: rowery rehabilitacyjne stacjonarne, rowery 3 - kołowe, stepery, materace do rehabilitacji, piłki i wałki rehabilitacyjne, drabinki, itp.

Warunki dofinansowania

 • kompletny wniosek wraz z załącznikami,
 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności,
 • spełnienie kryterium dochodowego, czyli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc w którym składany jest wniosek, nie może przekroczyć kwoty:
 • 50% przeciętnego wynagrodzenia,  na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 • zgodność wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności oraz z zaleceniami lekarza sprawującego opiekę (lekarz specjalista) – zaświadczenie lekarskie,
 • dołączenie do wniosku oferty cenowej sprzedawcy zawierającej: nazwę sprzętu (zgodną z wnioskowanym i zalecanym przez lekarza sprzętem), cenę brutto.

Wysokość dofinansowania

 • do 80% kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Tryb postępowania

 • pobranie wniosku z PCPR
 • wypełnienie wniosku przez wnioskodawcę
 • złożenie wniosku wraz z załącznikami do PCPR
 • rozpatrzenie wniosku przez PCPR (po otrzymaniu środków z PFRON).
  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku:
 • podpisanie umowy pomiędzy Starostą a osobą niepełnosprawną lub jej opiekunem prawnym bądź pełnomocnikiem (na podstawie udzielonego pisemnie pełnomocnictwa),
 • dokonanie zakupu sprzętu oraz zapłata wymaganego udziału własnego w wysokości 20%,
 • opis faktury przez sprzedawcę potwierdzający uiszczenie wkładu własnego kupującego,
 • dostarczenie oryginału faktury do PCPR,
 • po sprawdzeniu dostarczonej i odpowiednio opisanej faktury przez pracownika PCPR następuje przelew środków na konto sprzedawcy lub wniskodawcy.

Dodatkowe informacje

 • nie jest możliwe dofinansowanie sprzętu zakupionego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie środków PFRON, tak więc ważne jest przestrzeganie trybu postępowania.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny