Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

sprzęt rehabilitacyjny

Osoby niepełnosprawne mogą się ubiegać w PCPR w Siemiatyczach o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Do sprzętu rehabilitacyjnego zaliczamy m. in.: rowery rehabilitacyjne stacjonarne, rowery 3 - kołowe, stepery, materace do rehabilitacji, piłki i wałki rehabilitacyjne, drabinki, itp.

Warunki dofinansowania

 • kompletny wniosek wraz z załącznikami,
 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności,
 • spełnienie kryterium dochodowego, czyli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc w którym składany jest wniosek, nie może przekroczyć kwoty:
 • 50% przeciętnego wynagrodzenia,  na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 • zgodność wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności oraz z zaleceniami lekarza sprawującego opiekę (lekarz specjalista) – zaświadczenie lekarskie,
 • dołączenie do wniosku oferty cenowej sprzedawcy zawierającej: nazwę sprzętu (zgodną z wnioskowanym i zalecanym przez lekarza sprzętem), cenę brutto.

Wysokość dofinansowania

 • do 80% kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Tryb postępowania

 • pobranie wniosku z PCPR
 • wypełnienie wniosku przez wnioskodawcę
 • złożenie wniosku wraz z załącznikami do PCPR
 • rozpatrzenie wniosku przez PCPR (po otrzymaniu środków z PFRON).
  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku:
 • podpisanie umowy pomiędzy Starostą a osobą niepełnosprawną lub jej opiekunem prawnym bądź pełnomocnikiem (na podstawie udzielonego pisemnie pełnomocnictwa),
 • dokonanie zakupu sprzętu oraz zapłata wymaganego udziału własnego w wysokości 20%,
 • opis faktury przez sprzedawcę potwierdzający uiszczenie wkładu własnego kupującego,
 • dostarczenie oryginału faktury do PCPR,
 • po sprawdzeniu dostarczonej i odpowiednio opisanej faktury przez pracownika PCPR następuje przelew środków na konto sprzedawcy lub wniskodawcy.

Dodatkowe informacje

 • nie jest możliwe dofinansowanie sprzętu zakupionego przed podpisaniem umowy o dofinansowanie środków PFRON, tak więc ważne jest przestrzeganie trybu postępowania.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Imieniny