Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze

 

Status prawny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową podporządkowaną bezpośrednio Zarządowi Powiatu Siemiatyckiego wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Obszarem działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach jest teren powiatu siemiatyckiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach wykonuje zadania z zakresu: pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, a także rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych określone w przepisach prawa jako zadania własne powiatu oraz zadania powiatu zlecone z zakresu administracji rządowej podstawie:

 • ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
 • ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
 • ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
 • ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • ustawy z 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 • Uchwała Nr  Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia  w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach
 • Uchwała Nr  XXVIII/198/06 Rady Powiatu Siemiatyckiego w dniu 13 czerwca 2006 roku  w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach
 • Uchwała Nr  VII/43/07 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 27 czerwca 2007 roku  zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach
 • Uchwała Nr  VIII/47/07 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 14 sierpnia 2007 roku  zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach
 • Uchwała Nr  XIII/103/08 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 27 marca 2008 roku  zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach
 • Uchwała Nr  IX/84/11 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 21 grudnia 2011 roku  zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach
 • Uchwała Nr  XI/102/12 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 29 maja 2012 roku  zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach
 • Uchwała Nr  V/44/15 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 24 kwietnia 2015 roku  zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

Informacje

Liczba wyświetleń: 576
Utworzono dnia: 17.07.2019

Historia publikacji

 • 02.01.2023 15:51, Wojciech Iwaniuk
  Edycja strony: Status prawny
 • 08.01.2021 20:55, Administrator
  Edycja strony: Status prawny
 • 08.01.2021 20:27, Administrator
  Edycja strony: Status prawny