Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

turnus rehabilitacyjny

Turnus rehabilitacyjny to zorganizowana forma aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Ośrodki, w których organizowane są turnusy, zapewniają osobom niepełnosprawnym odpowiednie warunki pobytu, dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników turnusu, oraz bazę do prowadzenia rehabilitacji i realizacji określonego turnusu. Czas trwania turnusów, wynosi 14 dni. Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju.

Warunki przyznania

 • aktualne orzeczenie,
 • spełnienie kryterium dochodowego, czyli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc w którym składany jest wniosek, nie może przekroczyć kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia,  na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
  • skierowanie na turnus na wniosek lekarza, sprawującego opiekę nad osobą niepełnosprawną,
 • wybór ośrodka wpisanego do rejestru ośrodków prowadzonego przez Wojewodę, na którym znajduje się ośrodek.

Wysokość dofinansowania

 • znaczny stopień niepełnosprawności - 30% przeciętnego wynagrodzenia,
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności - 27% przeciętnego wynagrodzenia,
 • lekki stopień niepełnosprawności - 25% przeciętnego wynagrodzenia,
 • osoby w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej - 30% przeciętnego wynagrodzenia,
 • opiekun osoby niepełnosprawnej oraz osoba niepełnosprawna zatrudniona w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności - 20% przeciętnego wynagrodzenia.
 • osoba niepełnosprawna w szczególnej sytuacji życiowej - 40% przeciętnego dofinansowania.

Tryb postępowania

 • pobranie wniosku z PCPR
 • wypełnienie wniosku przez wnioskodawcę
 • wypełnienie załącznika przez lekarza
 • złożenie wniosku do PCPR
 • rozpatrzenie wniosku przez PCPR

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku

 • wybór ośrodka i rezerwacja miejsca przez osobę niepełnosprawną
 • wysłanie przez PCPR dokumentów do ośrodka
 • przelew przez PCPR dofinansowania na konto bankowe ośrodka
 • wyjazd na turnus
 • przesłanie przez ośrodek załącznika  potwierdzającego pobyt na turnusie do PCPR.

Wymagane dokumenty

 • kopia orzeczenia
 • kompletny wniosek z załącznikami

Dodatkowe informacje

 • osoba niepełnosprawna nie może pełnić funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie może być opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 • osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie dla jej opiekuna, jeżeli wniosek lekarza zawiera takie zalecenie,
 • W przypadku przekroczenia kwot dochodu, o którym mowa powyżej, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny