Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach

baza instytucji

Placówki pomocowe to między innymi:

 • Ośrodki pomocy społecznej pomagające w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych;
 • Powiatowe centra pomocy rodzinie, które oferują pomoc w zakresie prawnym, psychologicznym, terapeutycznym lub udzielające informacji na temat instytucji świadczących taką pomoc;
 • Ośrodki interwencji kryzysowej zapewniające tymczasowe schronienie osobie lub rodzinie znajdującej się w sytuacji kryzysowej;
 • Ośrodki wsparcia zapewniające schronienie osobom potrzebującym wsparcia;
 • Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie zapewniające bezpłatne schronienie;
 • Policja, Prokuratura do której osoba doznająca przemocy lub będąca jej świadkiem może złożyć doniesienie o przestępstwie;
 • Sąd rodzinny i opiekuńczy, w którym można złożyć pozew w sprawach rodzinnych bądź dotyczących opieki nad dziećmi;
 • Placówki ochrony zdrowia, gdzie można uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach;
 • Komisje rozwiązywania problemów alkoholowych do których można się zwrócić o pomoc jeśli zjawisku przemocy towarzyszy picie alkoholu.

 PODMIOTY ORAZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE REALIZUJĄCE DZIAŁANIA WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze  tel. 85 730 05 07, e-mail: kontakt@pcprsiemiatycze.pl

PODMIOTY ORAZ ORGANIZACJE UDZIELAJĄCE POMOCY W OBSZARZE PRZEMOCY DOMOWEJ W POWIECIE SIEMIATYCKIM

SIEMIATYCZE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze   tel. 85 730 05 07, e-mail: pcpr_siemiatycze@wp.pl

 • Zespół Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego działający w PCPR w Siemiatyczach - poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne
 • Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc domową
 • Program psychologiczno - terapeutyczny dla osób stosujących przemoc domową

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach ul. 11 Listopada 35A, 17-300 Siemiatycze  tel. 85 655 69 57, e-mail:  mops@siemiatycze@eu           

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Mieście Siemiatycze
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemiatyczach ul. T. Koścuszki 88 , 17-300 Siemiatycze  tel. 85 730 54 35, e-mail: gops.siemiatycze@o2.pl     

 • Zespół Interdyscyplinarny w gm. Siemiatycze
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy w Siemiatyczach ul. Legionów Piłsudskiego 1, 17-300 Siemiatycze  tel. 85 655 55 75

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Siemiatyczach ul. Tadeusza Kościuszki 43a, 17-300 Siemiatycze  tel. 85 655 26 12, e-mail: poradniapp@siemiatycze.pl

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze  tel. 85 655 28 25, e-mail: sekretariat@spzozsiemiatycze.pl

Poradnia Leczenia Uzależnień w Siemiatyczach  ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze  tel. 85 655 22 00 wew. 205

Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach ul. Zielona 3, 17-300 Siemiatycze  tel. +48 47 71 22 217, e-mail: kpp@siemiatycze.bk.policja.gov.pl   

Prokuratura Rejonowa w Siemiatyczach ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze  tel. 85 655 59 40, e-mail: biuro.podawcze.prsmt@prokuratura.gov.pl        

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Zamiejscowy VIII Wydział Karny w Siemiatyczach ul. Górna 61, 17-300 Siemiatycze   tel. 85 731 24 00, e-mail: w.karny.siemiatycze@bielsk-podlaski.sr.gov.pl           

DROHICZYN

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie ul. Warszawska 12, 17-312 Drohiczyn   tel. 85 655 83 23, e-mail: mgops-drohiczyn@bialystok.home.pl 

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Gminy Drohiczyn
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Zespół Specjalistycznego Poradnictwa działający przy MGOPS w Drohiczynie

Posterunek Policji w Drohiczynie ul. Piłsudskiego 14, 17-312 Drohiczyn  tel. +48 47 71 22 140

GRODZISK

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodzisku  ul. 1 Maja 6, 17-315 Grodzisk  tel. 85 656 81 16, e-mail: gops@gminagrodzisk.pl

 • Zespół Interdyscyplinarny w Grodzisku
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Posterunek Policji w Grodziski, ul. Kombatantów 1, 17-315 Grodzisk, tel. +48 47 71 22 150

NURZEC-STACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nurcu-Stacji ul. Żerczycka 33, 17-330 Nurzec-Stacja  tel. 85 657 51 19, e-mail: gops@nurzec-stacja.eu 

 • Zespół Interdyscyplinarny w Nurcu-Stacji
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Posterunek Policji w Nurcu-Stacji ul. Szkolna 1C, 17-330 Nurzec-Stacja  tel. +48 47 71 22 160

MILEJCZYCE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejczycach ul. Szkolna 5, 17-332 Milejczyce   tel. 85 657 90 68, e-mail: gops@ug.milejczyce.wrotapodlasia.pl

 • Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Milejczyce
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

MIELNIK

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielniku ul. Piaskowa 38, 17-307  tel. 85 657 75 91, e-mail: gops@mielnik.com.pl

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w gm. Mielnik
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Punkt informacyjno-konsultacyjny ds. uzależnień, ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik, tel. 85 657 75 81
 • Postarunek Policji w Mielniku, ul. Plac Kościuszki 7, 17-307 Mielnik, tel. +48 47 71 22 120

PERLEJEWO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Perlejewie ul. Perlejewo 14, 17-322 Perlejewo tel. 85 657 85 15, e-mail: ops@perlejewo.pl

 • Zespół Interdyscyplinarny w Perlejewie
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

DZIADKOWICE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dziadkowicach ul. Dziadkowice 13, 17-306 Dziadkowice   tel. 85 656 33 21, e-mail: gops@dziadkowice.pl

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Dziadkowicach
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Posterunek Policji w Dziadkowicach, Dziadkowice 45, 17-306 Dziadkowice   tel. +48 47 71 22 130

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny